+389 (0)2 3080 111 info@karti.com.mkЗБОРУВАЈ МЕДЕА

октомври

17

150 мкд

20:00

Кино ФросинаЗБОРУВАЈ МЕДЕА - МТФ СкупиФестивал

Иран/ЈИРЈИРАК ТЕАТАРСКА КОМПАНИЈА/ТЕХЕРАН 

  

Aвтор/Autor/Аuthor: Mehdi Sheikhvand

Режија/Regjisor/Director: Mehdi Sheikhvand

Улоги/Rolet/Performet by: Clara Corona, Darya Nazari, FatemehAbrishamiMovahed, Vida Gharagozlou, Parnia Shams, Maryam Hashempoor, Marzieh Abdollahi, Armin Deylam 

 

“Зборувај Медеа” е збир на различни впечатоци и мислења за „Медеа“, како што ние ја знаеме. Ова е приказна за моќна жена, која се чувствува запоставена и неподдржана. Во нејзината осаменост, таа ја насочува својата одмазда кон сопругот и мажите во нејзиното општество, што ги прави нејзините страдања слични како оние на Прометеј. Оваа претстава им изразува почит на сите жени низ времето кои страдале од угнетување и нељубезност.

“Fol Medea” është një përmbledhje e impresionove dhe mendimeve të ndryshme për “Medean”. Ky është tregim për një grua të fuqishme, e cila ndjehet e lënë anash dhe e papërkrahur. Në vetminë e saj, ajo i hakmerret burrit të saj, kurse kjo vuajtjet e saja i bën si vuajtjet e Prometeut. Kjo pjesë shpreh respektin e të gjitha grave të të gjitha kohëve, që vuajtën nga shtypjet dhe mosrespektimi.

“Speak Medea”  is a set of different impressions and opinions about “Medea”, as we know her. It is a story of a powerful woman, who feels neglected and unsupported. In her loneliness, she takes revenge on her husband and men of her society, which makes her suffering similar to Prometheus’s. Last but not least, this performance pays respect to all women of all times whо have suffered oppression and unkindness.