+389 (0)2 3080 111 info@karti.com.mkСЛУГИНКИТЕ

октомври

18

150 мкд

20:00

Кино ФросинаСЛУГИНКИТЕ - МТФ СкупиФестивал

Бугарија/НАЦИОНАЛЕН ТЕАТАР “ИВАН ВАЗОВ“/СОФИЈА

 

Aвтор/Autor/Аuthor: Jean Genet

Режија/Regjisor/Director: Diana Dobreva

Улоги/Rolet/Performet by: Joreta Nikolova, Aleksandra Vasileva, Diana Dobreva, Miya Shishkova, Niya Shishkova

Соланж и Клер се две слугинки кои создаваат елаборирани садомазохистички ритуали во отсуство на нивната газдарица (Мадам). Фокусот на нивната актерска игра е убиството на Мадам и тие се менуваат прикажувајќи ги обете страни на поделбата на моќта. Нивниот одмерен ритам и посветеноста на деталите се гаранција дека тие никогаш не ќе успеат да ги актуелизираат нивните фантазии свечено „убивајќи“ ја Мадам во ритуалниот расплет.

Sollanzh dhe Klara janë dy shërbëtore që krijojnë ritual sadomazohiste të elaboruara, sa herë që pronarja e tyre (Madam), nuk është prezent në shtëpi. Fokusi i lojës së tyre aktoriale është vrasja e Madam dhe ata ndryshojnë, duke i treguar të dy anët e ndarjes së fuqisë. Këmbëngulësia e tyre dhe përkushtimi i detajeve garantojnë se ata përgjithmonë nuk kanë mundësi t’i aktualizojnë fazat e tyre përmes “vrasjes” solemne e Madam në ritualin e shthurjes.

Solange and Claire are two housemaids who construct elaborate sadomasochistic rituals when their mistress (Madame) is away. The focus of their role-play is the murder of Madame and they take turns portraying both sides of the power divide. Their deliberate pace and devotion to detail guarantee that they always fail to actualize their fantasies by ceremoniously “killing” Madame at the ritual’s dénouement.